அருவி  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in


Classக்குள் ஒரு அருவி பார்த்தேன்


   என்னவள் கூந்தல் அவிழ்ந்த பொழுது......

This entry was posted on Tuesday, April 28, 2009 at Tuesday, April 28, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment