பட்டாம்பூச்சி  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in


சாலையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி


       என்னவள் நடக்கையில்
 
     அவள் துப்பட்டா பறக்கையில்...............

This entry was posted on Sunday, April 19, 2009 at Sunday, April 19, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment