வெற்றிடம்  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in


முன்பு எனக்குள் நீ இருந்த இடத்தில்

     வெற்றிடம் உண்டாகி விட்டது

அது பார்க்கும் பொருளை எல்லாம் 

    தன்னுள் இழுத்துக்கொண்டும் நிறையவில்லை

எனக்கு சந்தேகமாயிருக்கிறது

எனக்குள் இருந்தது

     மனதில் நீயா

       இல்லை நீயே மனமா???????

This entry was posted on Saturday, April 25, 2009 at Saturday, April 25, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment