எண்ணங்கள்  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in


                                                  என் எண்ணச்சுழலில் மூழ்கினேன்

                                                          
                                                           கரை திரும்பியபொழுது
                                       
                                                        என் கைகள் கோலமிட்டவை

This entry was posted on Thursday, April 16, 2009 at Thursday, April 16, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment