அழகி  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in

                                   அழகிப்போட்டிக்கு நான் ஆதரவில்லை


                                   அழகி நீ இங்கிருக்க

                                                             போட்டி அங்கெதற்கு??????????

This entry was posted on Thursday, April 16, 2009 at Thursday, April 16, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

1 comments

Great

Rajkumar

April 16, 2009 at 2:19 PM

Post a Comment