எனது முதல் கிறுக்கல்  

Posted by Dr..ஜெயபிரகாஷ் in

நான் பார்த்த பொழுது

நீ  பார்க்கவில்லை

நீ  பார்த்த  பொழுது

நான் பார்க்கவில்லை

நம்  இருவிழி  சந்தித்தால்  பிரளயம்  நிச்சயம்  என்பது  பரமனுக்கும் தெரிந்திருக்குமோ  ??????????????

 

This entry was posted on Thursday, April 16, 2009 at Thursday, April 16, 2009 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 comments

Post a Comment